Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Mobilitat

Inici  > Temes  > Mobilitat sostenible  > Porta la mobilitat sostenible a l'escola
 

Duu la mobilitat sostenible a l'escola

El trànsit de cotxes és una imatge quotidiana arreu del territori i en el paisatge urbà. Els vehicles de motor hi tenen una presència permanent. Això exigeix que les persones, sigui quin sigui el seu mode de transport, sàpiguen moure’s amb facilitat i sense riscs en el seu entorn habitual o en les vies interurbanes. L’educació viària o l’educació per a la mobilitat és un instrument clau per millorar la capacitat de les persones d’enfrontar-se amb el model d’accessibilitat i desplaçament actual, ja que la seva seguretat o la dels seus conciutadans –segons el rol que es jugui a cada moment- pot dependre de la seva actitud i manera d’actuar o reaccionar. No es tracta només d’aprendre un seguit de normes i senyals de trànsit per circular millor, sinó de canviar de mentalitat per arraconar progressivament el model de mobilitat actual en favor d’un model sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte envers els espais urbans col·lectius.

Els camins escolars

Els infants són un dels grups de població que té més risc de patir un accident com a vianant. L’elevat nombre de vehicles de motor que circulen per la via pública, la velocitat a la qual es desplacen i les característiques físiques pròpies d’aquest sector de la població fan que la mobilitat dels escolars per anar a l’escola no estigui exempta de riscs.

Els camins escolars o itineraris segurs per a escolars són una proposta d’educació i d’actuació per a la mobilitat sostenible que té com a objectiu afavorir un accés segur i agradable d’anada i tornada de l’escola, i fer del carrer un entorn acollidor i formatiu per als escolars que hi transiten i, per extensió, per a totes les persones que s’hi desplacen. D’aquesta manera, el trajecte d’anar a peu o en bicicleta a l’escola esdevé una activitat quotidiana agradable, saludable i segura a fi que els nens i les nenes la puguin fer sols.

Abans d’iniciar el procés d’implantació d’un camí escolar, cal partir de la col·laboració de tots els seus participants: els nens i les nenes, els centres i el professorat, les famílies, l’Administració municipal, els establiments del barri i les associacions. Les actuacions que es duen a terme consisteixen, entre d’altres, a regular els semàfors, millorar l’accessibilitat, ordenar l’aparcament i actuar sobre les parades de transport públic.

La iniciativa neix a mitjan anys noranta a la Gran Bretanya i s’incorpora a la Carta europea dels drets dels vianants de 1998.

 

El "bus escolar a peu"

 Aquesta iniciativa consisteix a establir uns recorreguts dissenyats per les escoles mateixes segons les seves necessitats. En els horaris d’anada i tornada del col·legi, unes persones voluntàries recullen l’alumnat en uns punts prèviament determinats i indicats amb una senyalització específica, on els nens i les nenes esperen per anar tots plegats a peu fins a l’escola.

Els avantatges del Bus a Peu són la seguretat –un aprenentatge quotidià de les normes de circulació, que complementa l’educació viària que es fa a les escoles-, la solidaritat –els trajectes són compartits per infants i pares i mares-, la convivència –creació de lligams comunitaris, un mitjà per conèixer-se i desenvolupar la confiança-, i la salut –anar a peu és bo per a la salut, ja que  els nens i les nenes s’acostumen a caminar.

Una línia es crea mitjançant l’AMPA de l’escola. S’informa els pares i les mares sobre la voluntat de fer-se, es presenta mitjançant una reunió amb alguna persona de les escoles, que ja l’ha provada, i un responsable municipal i se n’organitza el funcionament. L’Ajuntament, per la seva banda, contracta una assegurança per als escolars i per a les persones que condueixen, i hi instal·la les parades.

L’experiència ha estat inclosa a la pàgina web oficial del projecte de la International Walk to School (www.iwalktoschool.org). Aquest web explica d’on va sorgir aquesta iniciativa i quins en són els objectius, i recull els projectes concrets que s’han implantat a diferents poblacions i països en el marc d’aquesta proposta, a més de fotografies d’aquestes experiències.

 Data d'actualització: 18.11.2009