Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Mobilitat

Inici  > Temes  > Mobilitat sostenible  > La biblioteca de la mobilitat sostenible
 

La biblioteca de la mobilitat sostenible

Enquestes i estadístiques

Anuari estadístic d’accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

Enquesta de mobilitat quotidiana a Catalunya. Generalitat de Catalunya

La mobilitat en dia feiner a la Regió Metropolitana de Barcelona 2008. Autoritat del Transport Metropolità

Encuesta Movilia 2007. Ministerio de Fomento

Anuario estadístico general 2006. Dirección General de Tráfico

Term 2007: indicadors de transport i medi ambient. Agència Europea del Medi Ambient

 

Energia

Codi energètic del conductor. Institut Català d’Energia

Guia de vehicles de turisme nous amb indicació de consums d’energia i emissions de CO2. Institut Català d’Energia

Los beneficios de la conducción eficiente. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía

Toward a Sustainable Energy Future.  International Energy Agency

World Energy Outlook 2007. International Energy Agency

 

Qualitat ambiental

Air pollution from motor vehicles. Banc Mundial

Climate Change Mitigation in the Urban Transport Sector. Banc Mundial

Els efectes sobre la salut de la contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREA)

Estratègia Europea sobre el Canvi Climàtic. Unió Europea

Good practice guide for noise mapping. Comissió Europea

Guías para el ruido urbano. Organització Mundial de la Salut

La relació entre mobilitat, accés a la feina i qualitat de l’aire. Comissions Obreres

Sense soroll, millor. Ajuntament de Barcelona

Política de lluita contra el soroll. Llibre verd de la Unió Europea. Comissió Europea

 

Bicicleta

Anar en bicicleta: la solució capdavantera per a les ciutats. Departament de Medi Ambient i Habitatge / Comissió Europea

Barcelona en bici. Ajuntament de Barcelona

Els ciclistes. Servei Català de Trànsit

Guia pràctica per anar en bicicleta. Generalitat de Catalunya

Itineraris segurs per a escolars. Servei Català de Trànsit

La bicicleta en l’entorn urbà. Servei Català de Trànsit

La bicicleta, un vehicle segur? Servei Català de Trànsit

La física de la bicicleta. Fundació Terra

 

Transport públic col·lectiu

A la feina, tramvia! Comissions Obreres / Trambaix

Com accedir amb transport públic al Polígon Industrial de la Zona Franca. Comissions Obreres / Consorci de la Zona Franca / ATM / TMB / EMT

Guia de la mobilitat. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

La integració: un repte per al transport públic. Unió Internacional del Transport Públic (UITP)

Trens (perspectiva ambiental). Fundació Terra

 

Mobilitat a peu i mobilitat reduïda

Carrers per viure (dossiers tècnics). Servei Català de Trànsit

Carta europea dels drets del vianant. Carta internacional del caminar. Els vianants, els problemes. Servei Català de Trànsit

Guía del peatón. Dirección General de Tráfico

La ciudad, los niños y la movilidad. Comissió Europea

La gent gran: vianants i mobilitat urbana segura. Servei Català de Trànsit

Les persones amb mobilitat reduïda. Servei Català de Trànsit

Plan nacional de accesibilidad 2004-2012. Ministerio de Asuntos Sociales

 

Materials educatius i divulgatius

A Barcelona, sense el meu cotxe. Ajuntament de Barcelona

Cap a la Universitat a peu, en bici i en transport públic. Universitat Politècnica de Catalunya

De l’educació viària a l’educació per a la mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Desplaçar-se millor dins la ciutat. Unió Internacional del Transport Públic (UITP)

El camí de casa a l’escola (perspectiva escolar). Associació de Mestres Rosa Sensat

El cotxe (perspectiva ambiental). Fundació Terra

En moto, mou-te B. Ajuntament de Barcelona

Ens movem per Barcelona. VII Audiència Pública. Ajuntament de Barcelona

Mobilitat més sostenible, ciutat més confortable. Ajuntament de Barcelona

 

Seguretat vial i exclusió social

Accidents de trànsit en vehicles de dues rodes. Ajuntament de Barcelona

Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2006. Servei Català de Trànsit

Carta europea de seguretat vial. Direcció General d’Energia i Transport. Comissió Europea

El camí escolar. Ajuntament de Barcelona

 Els parcs infantils de trànsit. Servei Català de Trànsit

Informe mundial sobre la prevenció dels traumatismes causats pel trànsit. Organització Mundial de la Salut

Itineraris segurs per a escolars (dossiers tècnics). Servei Català de Trànsit

La ciutat de l’automòbil, un model excloent. Universitat Autònoma de Barcelona

Mobilitat i exclusió social: un repte per a les administracions locals. Xarxa de Municipis. Diputació de Barcelona

Pla català de seguretat viària. Servei Català de Trànsit

Plan estratégico de seguridad vial. Dirección General de Tráfico

Plan tipo de seguridad vial urbana. Dirección General de Tráfico

Programa d’acció europeu de seguretat vial. Comissió Europea

 

Transport, mobilitat i economia

Costes externos del transporte. Estudio de actualización. Comissió Europea/Infras

Economic Instruments to Reduce the Environmental Impact of International . ransport. European Federation for Transport and Environment

Els comptes del transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona. Autoritat del Transport Metropolità

Los costes externos del transporte en Catalunya. Associació per a la Promoció del Transport Públic

Observatori de costos socials i ambientals del transport a Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya

 Transport and Economy. European Federation for Transport and Environment

 

Mobilitat, territori i ciutat

Criterios de movilidad en zonas urbanas. Fundació RACC

Les xarxes emergents de mobilitat al territori (elements de debat territorial). Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis

Mobilitat sostenible. Innovacions conceptuals i estat de la qüestió (elements de debat territorial). Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis

Movilidad y transporte. Opciones políticas para la ciudad. Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (UAB)

Perspectiva europea d’ordenació del territori (elements de debat territorial). Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis

Trans-European Transport Networks. Options for a sustainable future. European Federation for Transport and Environment

 

Mobilitat de les persones treballadores

A la feina, tramvia! Comissió Obrera Nacional de Catalunya/Trambaix

Com accedir amb transport públic al Polígon Industrial de la Zona Franca. Comissió Obrera Nacional de Catalunya/Consorci de la Zona Franca/ ATM/TMB/EMT

Guia del pacte per a la mobilitat. Projecte Gesmopoli. Diputació de Barcelona

La mobilitat dels treballadors i treballadores. Guia metodològica de suport a l’acció sindical. Comissió Obrera Nacional de Catalunya

L’accés més sostenible al lloc de treball. Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Manual del gestor de mobilitat de polígons industrials. Projecte Gesmopoli. Diputació de Barcelona

Data d'actualització: 08.09.2009